Løyve til tiltak i sjø i indre Bangarvågen

Buøy Invest AS har fått løyve til mudring, peling og utfylling i sjø i indre Bangarvågen i Stavanger kommune.

Publisert 16.11.2020

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenka.

Vedtaket kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker. Eventuell, grunngjeven klage skal rettast til Miljødirektoratet og sendast Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller fmropost@fylkesmannen.no.