Kunngjering av løyve til tiltak i sjø Forsand ferjekai

Rogaland fylkeskommune er gitt løyve til mudring og utfylling i sjø for oppgradering av Forsand ferjekai i Sandnes kommune.

Publisert 03.03.2021

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenka.