Etterkunngjering av løyve til utfylling i sjø ved Krågøy - Rogfast E02

Statens vegvesen er gitt løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved Krågøy i Kvitsøy kommune. Utfyllinga gjeld sprengstein frå Rogfast E02.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.11.2019

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenka.