Nytt løyve til Hogstad avfallsanlegg

IVAR IKS har fått nytt løyve etter forureiningslova for Hogstad avfallsanlegg i Sandnes. Løyve gjeld lagring av ulike typar sortert avfall, mottak og lagring av landbruksplast, samt lagring og kverning av utsortert trevirke

Publisert 26.10.2020

Sjå løyve med vilkår i dokumentlenka.