Informasjon om søknader om midlertidig økt MTB pga koronasituasjonen

Søknader om midlertidig endring av MTB på lokalitetsnivå pga. koronasituasjonen skal sendes på eget søknadsskjema som ligger på Fiskeridirektoratets hjemmesider under korona-informasjon.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.05.2020

Se felles informasjon fra Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet her.