Nå kan du søke om støtte til regionale tilretteleggingsprosjekt i landbruket!

Antall markedshager og andelslandbruk er økende i Rogaland. Foto: Annabell Pfluger
Antall markedshager og andelslandbruk er økende i Rogaland. Foto: Annabell Pfluger

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke bærekraftig verdiskaping i landbruket. Søknader behandles fortløpende til potten er tom.

Publisert 18.08.2021

Hvem kan søke?

 • kommuner
 • organisasjoner i landbruket
 • næringshager og inkubatorer i Sivas program
 • landbruksrådgivning og forskningsinstitusjoner
 • naturbruksskoler
 • andre former for samarbeidsorgan og nettverk innenfor landbruket

Prioriterte satsingsområder

 • økt bærekraftig matproduksjon
 • økologisk matproduksjon
 • klimasmart landbruk og fornybar energi
 • økt lokal foredling av råvarer fra landbruket (mat og drikke)
 • landbruksbasert reiseliv
 • Inn på tunet (IPT)
 • skogproduksjon og bruk av tre til bygg- og energiformål

Det gis inntil 50% av den totalen prosjektkostnaden. Maks søknadsbeløp er kr 300 000. Fortløpende søknadsbehandling ut året til potten er tom.

Les mer om villkårene og hvordan du søker på Rogaland fylkeskommune sin nettside.

Har du en prosjektidé som du ønsker å drøfte med oss, ta kontakt! 

Her kan du få vite mer om midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler) og andre støtteordninger fra Rogaland fylkeskommunen.

Søknaden registreres og leveres i www.regionalforvaltning.no i støtteordningen Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (RT).