Andelslandbrukene i Norge omsetter for over 15 millioner

Felles dugnad på Sandnes Andelslandbruk. Foto: Annabell Pfluger
Felles dugnad på Sandnes Andelslandbruk. Foto: Annabell Pfluger

Fersk rapport viser at antall andelslandbruk og omsetningen bare går én vei – oppover.

Publisert 31.05.2021

I 2020 var 81 andelslandbruk i aktiv drift i Norge (5 av dem i Rogaland). Gjennomsnittsomsetningen er på rundt 190 000,- per bruk. Forskjellene er store, og noen har betydelig lavere eller større omsetning. Arealet brukt til produksjon av grønnsaker, potet, frukt og bær var på totalt 357,2 dekar i 2020. Det gir en snitt på 4,3 dekar per bruk.

4723 solgte andeler

Det er ulik praksis i hvordan andelslandbrukene definerer andelene. Informasjon innhentet fra andelslandbrukene tilsier at anslagsvis 9 400 personer spiste fra disse andelene.

Over halvparten er økologisk godkjent

45 av de 81 aktive andelslandbruk er sertifisert for økologisk produksjon eller i godkjenningsprosessen. De aller fleste andelslandbruk oppgir at de hverken bruker kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemidler, men har av ulike grunner valgt å ikke søke om Debio-sertifisering.

Økologisk Norge står for innsamling av data til rapporten og oppdatering av nettsiden andelslandbruk.no. Her kan du lese mer om resultat fra undersøkelsen.

Vil du vite mer om andelslandbruk og hvor ditt nærmeste befinner seg? På andelslandbruk.no finner du både kart og kontakt til andelslandbrukene i Norge. Bare i Rogaland har det kommet til 2 nye i år - så langt.