Hå kommune tek stafettpinnen for Frivillige tiltak i landbruket

Heilt sidan Aksjon Jærvassdrag si tid har det blitt arbeidd for å motivere til frivillig innsats for å minske miljøpåverknaden frå landbruket på Jærvassdraga. Olav Husveg og Olaf Gjedrem har lenge vore tilsett i Rogaland landbruksselskap som prosjektleiarar for «Frivillige tiltak i landbruket». Frå og med 2019 vil Hå kommune overta ansvaret, og to nye stillingar skal lysast ut.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.04.2018

Godt etablert samarbeid

Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og kommunane Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg har sidan 2004 samarbeida om «Frivillige tiltak i landbruket». Målet for prosjektet er å betre vasskvaliteten i Jærvassdraga gjennom frivillige tiltak i landbrukssektoren. Prosjektet har blitt drifta av Rogaland landbruksselskap, og er finansiert av samarbeidspartane. Jæren vassområde har vore sekretariatet for prosjektet.

Alle kommunane blei i 2017 førespurt om dei ville overta ansvaret for satsinga. Hå kommune var ein av kommunane som meldte seg positive, og styringsgruppa i Frivillige tiltak valte mars 2018 å be Hå kommune om å overta. Hå kommune vil ha arbeidsgivaransvaret for to prosjektleiarar. Ein av dei vil ha kontorstad i Klepp kommune.

Me løfter i lag

Hå kommune sin visjon «me løfter i lag» passer som hand i hanske for prosjektet. Med i underkant av 2000 bønder og over 50 prosent av Rogaland sitt jordbruksareal i sitt arbeidsområde, vil dei nye prosjektleiarane vere avhengig av godt samspel med landbruksforvaltning og bøndene for å nå ut. Framtidig kommunestruktur vil utvide prosjektområdet samanlikna med i dag. Rennesøy, Finnøy og Forsand blir invitert til å vere med på satsinga allereie frå 2019.

Framdrift

Rogaland landbruksselskap og Hå kommune inviterer alle prosjekteigarane til møte torsdag 21. juni Statens hus, Stavanger. Her vil eigarane bli beden om å ta stilling til samarbeidsavtale inkludert finansieringsplan, organiseringsmodell og prosjektinnhald.

Det er planar om å lyse ut to prosjektstillingar så raskt som mogleg etter møtet 21. juni.