Regional konferanse om veteraner og deres familier

Dato:
18. november 2021 09:00 - 16:30
Stad:
Tabernaklet, Marken 27, Bergen
Arrangør:
RVTS Vest
Målgruppe:
Tjenester som gjennom sitt arbeid møter veteraner og deres familier. Kommunale helse- og sosialtjenester som har ansvar for veteraner og deres familie, Kommunale veterankontakter, Barnevern, helsestasjoner, PPT, skoler og barnehager, 1. –linjetjeneste innen psykisk helse og rus samt NAV og familievernet. Veteraner er hjertelig velkommen.

Veteraner her i landet utgjør en stor gruppe bestående av innsatspersonell fra Forsvaret og politiet, som enten tjenestegjør eller har tjenestegjort i krigsområder.

Publisert 15.10.2021

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Vest (RVTS Vest) inviterer til konferanse i Bergen for å øke kompetanse om ivaretakelse av målgruppen og deres familier.

For mer informasjon og påmelding, se vedlagte informasjon.

Dato:
18. november 2021 09:00 - 16:30
Stad:
Tabernaklet, Marken 27, Bergen
Arrangør:
RVTS Vest
Målgruppe:
Tjenester som gjennom sitt arbeid møter veteraner og deres familier. Kommunale helse- og sosialtjenester som har ansvar for veteraner og deres familie, Kommunale veterankontakter, Barnevern, helsestasjoner, PPT, skoler og barnehager, 1. –linjetjeneste innen psykisk helse og rus samt NAV og familievernet. Veteraner er hjertelig velkommen.