Vil du lære meir om korleis du kan møte vaksne som strevar medsjølvmordstankar?

Dato:
28. mai 2021 09:00 - 11:30
Stad:
Teams, lenke blir tilsendt
Arrangør:
RVTS Vest, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i kommune som jobbar med vaksne

Kommunens helse- og omsorgstenester skal førebygge, avdekke, avverje og følge opp sjølvskading og sjølvmordsforsøk. RVTS Vest og Statsforvaltarane i Rogaland og Vestland inviterer til digital fagdag om dette viktige temaet.

Publisert 23.04.2021

Presentasjonar: 

Sjølmordsførebygging hos vaksne v/ RVTS

Teieplikt og informasjonsutveksling v/ Statsforvaltaren i Vestland 

Refleksjonsoppgåver v/ RVTS

 

Kommunens helse- og omsorgstenester skal førebygge, avdekke, avverje og følge opp sjølvskading og sjølvmordsforsøk. RVTS Vest og Statsforvaltarane i Rogaland og Vestland inviterer til digital fagdag om dette viktige temaet.

Program

 

 

Tid

Tema

Førelesar

9.00 - 9.25

Korleis kan ein førebygge sjølvmord og sjølvskading?

Åse og Gudrun

9.30 - 9.55

Kva gjer ein dersom ein er bekymra?

Åse og Gudrun

10.00 - 10.25

Kva gjer ein dersom ein er bekymra? Forts.

Åse og Gudrun

10:30 - 10.55

Korleis lage og bruke kriseplanar i arbeid med sjølvmordsnære brukarar?

Helene Trønnes

11.00 - 11.25

Selv om solen skinner

Målfrid J. Frahm Jensen

Om føredragshaldarane:

Åse Mattson, psykolog - RVTS Vest

Gudrun Austad, psykiatrisk sjukepleiar - RVTS Vest

Helene Trønnes, psykologspesialist og seksjonsleiar - Kronstad DPS

Målfrid J. Frahm Jensen, hjelpepleier/erfaringskonsulent

 

I etterkant av fagdagen vil vi gje ut refleksjonsoppgåver som de kan nytte på eigen arbeidsplass for å drøfte ulike problemstillingar knytt til oppfølging av sjølvmordsproblematikk.  Vi oppmodar fleire tilsette frå same arbeidsplass om å følgje den digitale fagdagen saman, og å setje av tid til å drøfte dette i etterkant av samlinga.

Arrangementet er gratis.

Påmeldingsfrist 25.mai 2021, kl. 12.00. 

 

 

Dato:
28. mai 2021 09:00 - 11:30
Stad:
Teams, lenke blir tilsendt
Arrangør:
RVTS Vest, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland
Målgruppe:
Tilsette i kommune som jobbar med vaksne