Det åpnes for utvidet bruk av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner

For å begrense spredning av Covid-19 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.03.2020

Kommuneloven har regler om møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer. Møtene holdes som hovedregel ved fysisk oppmøte og de folkevalgte har møteplikt. I tillegg har allmennheten rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer.

Den midlertidige forskriften gir unntak fra vilkåret om at kommunestyret må ha vedtatt at fjernmøter kan gjennomføres. Det betyr at alle kommuner har hjemmel for å gjennomføre møter som fjernmøter i denne perioden når vi jobber for å begrense spredning av Covid-19. Forskriften er midlertidig og gjelder foreløpig frem til 1. august 2020. 

Forskriften gir også unntak fra regelen om at møtedeltakerne må kunne se hverandre. Videre åpner forskriften for at kommuner som rent faktisk ikke har det tekniske utstyret for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet, likevel kan gjennomføre et fjernmøte.  

Mer informasjon om forskriften og om kommunelovens bestemmelse om hastemøter finnes på regjeringen.no.

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.