Etablering av fabrikk for batteriproduksjon i Stokkamyrveien 30