Tildeling av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene for 2021

Illustrasjon av fem silhuetter og tannhjul i regnbuefarger
Kreditering: Pixabay

Statsforvalteren i Rogaland har utbetalt kroner 10 723 000 til  utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Søknadsfristen var 01.02.21, og vi fikk inn 18 søknader om midler til ulike prosjekter, 12 av disse var søknader om videreføringer.

Publisert 30.07.2021

Tilskuddsordningen fra Arbeids-og velferdsdirektoratet skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter Lov om sosiale tjenester i Nav. Det overordnete målet er et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.

 

Oversikt over årets tildeling:

 

VIDEREFØRINGER

PROSJEKT

TILSKUDD

Nav Klepp-Time

Back on track

610 000

Nav Hå

Vi løfter i lag

547 080

Nav Strand

Eitt steg vidare

445 547

Nav Tysvær

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker

80 998

Nav Haugesund – Utsira

507 460

Nav Karmøy- Bokn

#FIN- Familieveileder i Nav

878 425

Nav Sola

Familieveileder

363 031

Nav Eiganes og Tasta og Nav Hundvåg og Storhaug

Avklaring og økt arbeidsretting- langtidsmottakere av sosialhjelp

1 093 042

Nav Hjelmeland

Styrking av sosialt arbeid

333 538

Nav Sandnes

Helhetlig innsats- innvandrere

1 087 685

Nav Gjesdal

FORUT

304 221

Nav Eigersund

Jobbmestring

Beholder overførte midler fra 2020, kr 813 333

 

 

NYE TILTAK

 

 

Nav Haugesund- Utsira

Prosjekt videre

1 230 000

Nav Karmøy- Bokn

#MIN- Miljøterapeut i Nav

481 000

Nav Vindafjord- Etne

Opp og Ut

610 000

Nav Madla

Forebyggende økonomisk råd og veiledning

620 000

Nav Randaberg

Utvidet team levekår

305 000

 

 

For mer informasjon om de ulike tiltakene se vedlagt oversikt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.