Leve hele livet-handbok.

Leve hele livet i kommunane – steg for steg. For å inspirere og lette arbeidet i kommunane er det laga ei Leve hele livet-handbok.

Publisert 12.03.2021

Handboka inneheld ei kort innføring i reforma og viser korleis Leve hele livet kan følgast opp i kommunane.  Sjå handboka her

Kontaktpersonar