Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 29.10.2021

Tips oss om nedlagte søppelplasser!

I forbindelse med at Statsforforvalteren i Nordland skulle på tilsyn på nedlagte deponi i Vågan og Vestvågøy ble vi tipsa av Naturvernforbundet i Lofoten om et «ukjent» deponi i Gravdal.


Publisert 01.10.2021

Statsforvalteren krever sikrere lagring av olje på Jan Mayen

Under befaringa på Jan Mayen i august 2021 avdekket vi at tanklagringa og oppbevaringa av oljeprodukter på øya ikke er tilfredsstillende. Vi har varslet pålegg til Forsvarsbygg for å få på plass bedre sikkerhet mot forurensning.


Publisert 08.09.2021

På tilsyn i et av Norges mest interessante steinbrudd!

I starten av september var ansatte fra forurensingsseksjonen hos Statsforvalteren på tilsyn på bergverk i Vefsn. Et av stedene som ble besøkt var Seljeli dolomitt som ligger i Elsfjorden.


Publisert 13.04.2021

Miljøtilstanden i Buksnesfjorden

Vi gjengir her en artikkel fra marsutgaven av Vannspeilet, som forteller om arbeidet som har vært gjort med å kartlegge miljøtilstanden i Buksnesfjorden i Vestvågøy. 


Publisert 06.04.2021

Korte nettseminar for kommunene om ulike miljøtema

Klima- og miljøavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland inviterer kommunene i fylket til korte, digitale seminar gjennom 2021.


Publisert 27.01.2021

Brenning av bygninger

Det hender at kommuner og privatpersoner ønsker å kvitte seg med bygninger ved å brenne de. Skjer dette, vil det føre til forurensning av luft og grunn. Her kan du lese om regelverket som gjelder ved brenning av bygninger.


Publisert 19.11.2020

Hva skyller du ned i do?

19. november er verdens toalettdag. Har du tilstrekkelig dokompetanse?


Sist endret 03.11.2021

Meldeskjema for pukkverk

Statsforvalteren skal ha melding før noen starter opp anlegg for produksjon av pukk, grus, sand og singel. Meldeskjema finner du her. Skjemaet gjelder for både midlertidige/mobile anlegg og for stasjonære anlegg.


Publisert 15.10.2019

Nytt søknadsskjema for mudring, dumping og utfyllinger

Fylkesmannen har oppdatert søknadsskjemaet for mudring, dumping og utfyllinger i Nordland. Nytt av året er blant annet et eget punkt der det skal oppgis mengde plast i massene som skal legges i sjøen.


Publisert 09.09.2019

Fylkesmannen har innvilget utslippstillatelse for ny akvakulturlokalitet Holand

Eidsfjord Sjøfarm AS har fått innvilget søknad om utslippstillatelse på ny lokalitet Holand i Hadsel kommune.