På denne siden legges det ut informasjon om forskrifter, planer og annet som Statsforvalteren har ute til høring. Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening. Slik skal de også kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes.
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker på høring fra Statsforvalteren i Nordland nå

Nedenfor kan du sortere høringene etter fagområde.

Frist Uke Høring
oktober 2021
06. okt 40 Søknad om utfylling i sjø - Gambukta - Sortland
september 2021
30. sep 39 Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Jangaard Export AS avd. Røst
30. sep 39 Søknad om utfylling ved Reipå havn - Meløy
30. sep 39 Søknad om utfylling i sjø - Lovund - Lurøy
20. sep 38 Bioenergistrategi for Nord-Norge
15. sep 37 Søknad om tillatelse til mottak, sortering og mellomlagring av avfall - Østbø AS - Vestvågøy
06. sep 36 Høring av søknad om revidert utslippstillatelse for Løgavlen dolomitt i Fauske
august 2021
23. aug 34 Høring av søknad om utfylling i sjø - Drag containerhavn - Hamarøy
16. aug 33 Høring av søknad om mudring og disponering av masser - Bogen båthavn - Evenes
10. aug 32 Søknad om mudring og disponering av masser på land - Ylvingen fergekai - Vega
Frist Høring
oktober 2021
06. okt Søknad om utfylling i sjø - Gambukta - Sortland
september 2021
30. sep Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Jangaard Export AS avd. Røst
30. sep Søknad om utfylling ved Reipå havn - Meløy
30. sep Søknad om utfylling i sjø - Lovund - Lurøy
20. sep Bioenergistrategi for Nord-Norge
15. sep Søknad om tillatelse til mottak, sortering og mellomlagring av avfall - Østbø AS - Vestvågøy
06. sep Høring av søknad om revidert utslippstillatelse for Løgavlen dolomitt i Fauske
august 2021
23. aug Høring av søknad om utfylling i sjø - Drag containerhavn - Hamarøy
16. aug Høring av søknad om mudring og disponering av masser - Bogen båthavn - Evenes
10. aug Søknad om mudring og disponering av masser på land - Ylvingen fergekai - Vega