På denne siden legges det ut informasjon om forskrifter, planer og annet som Statsforvalteren har ute til høring. Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening. Slik skal de også kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes.
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker på høring fra Statsforvalteren i Nordland nå

Nedenfor kan du sortere høringene etter fagområde.

Frist Uke Høring
juni 2021
01. jun 22 Oppstart av verneplanarbeid i Narvik, Hamarøy og Grane - frivillig vern
mai 2021
31. mai 22 Søknad fra Avinor om utslippstillatelse for Ny Lufthavn Bodø
28. mai 21 Søknad om mudring og utfylling - Engeløya og Storskjæret - Steigen
25. mai 21 Søknad om mudring ved Lundneset og disponering av masser i utfylling ved Børøya - Hadsel
14. mai 19 Søknad om unntak fra krav om rensing av prosessavløpsvann - Johan B. Larsen AS - Moskenes
10. mai 19 Høring - søknad om tillatelse til mottak og behandling av fiskeslam - Salten Marine Resource AS
10. mai 19 Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger
april 2021
30. apr 17 Søknad fra Avinor om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider - bygging av ny lufthavn - Mo i Rana
30. apr 17 Forslag om to nye naturreservater i Hemnes kommune og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
25. apr 16 Søknad om Prosjekt Lavutslippsferger i Tysfjord - Hamarøy og Narvik
Frist Høring
juni 2021
01. jun Oppstart av verneplanarbeid i Narvik, Hamarøy og Grane - frivillig vern
mai 2021
31. mai Søknad fra Avinor om utslippstillatelse for Ny Lufthavn Bodø
28. mai Søknad om mudring og utfylling - Engeløya og Storskjæret - Steigen
25. mai Søknad om mudring ved Lundneset og disponering av masser i utfylling ved Børøya - Hadsel
14. mai Søknad om unntak fra krav om rensing av prosessavløpsvann - Johan B. Larsen AS - Moskenes
10. mai Høring - søknad om tillatelse til mottak og behandling av fiskeslam - Salten Marine Resource AS
10. mai Høring av nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger
april 2021
30. apr Søknad fra Avinor om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider - bygging av ny lufthavn - Mo i Rana
30. apr Forslag om to nye naturreservater i Hemnes kommune og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark
25. apr Søknad om Prosjekt Lavutslippsferger i Tysfjord - Hamarøy og Narvik