Forvaltningsplan for Anda naturreservat

Høringsfrist:
1. november 2021 23.59
Foto: Marius Saunders / Statsforvalteren i Nordland.

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat er nå ute på høring frem til 01.11.21.

Publisert 06.09.2021

Utkastet til forvaltningsplanen er elektronisk gjennom Miljødirektoratets nye nettløsning, Forvaltningsplaner på nett for verneområder.

Siste frist for å gi uttalelse er 01.11.21. Høringsuttalelser sendes skriftlig til oss enten per post eller e-post og merkes med referanse 2021/1100.

Postadresse: Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø

E-post: sfnopost@statsforvalteren.no


Høringsutkastet kan finner du her:

Høringsfrist:
1. november 2021 23.59

Kontaktpersoner