18.11.2022

Råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp

Helsedirektoratet har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om situasjonen i Ukraina, krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot foreldre og folk som jobber med barn.


17.10.2022

Tilsynsaksjon for å hindre utslepp av mikroplast frå kunstgrasbaner

Statsforvaltaren i Vestland har gjennomført tilsyn med ti kommunar. Målet var å sjå korleis kommunane utformar og driftar kunstgrasbaner for å hindre utslepp av plastgranulat. Tilsynet viste at åtte av ti kommunar bryt forskrifta. 


26.09.2022

Ti kommunar kjempar om Leve heile livet-prisen

Leve heile livet er kvalitetsreforma for eldre. No er ti kommunar nominert til den gjeve prisen som blir delt ut på Leve heile livet-konferansen 16. november.


13.09.2022

Liten lovendring – stor betydning for barn

Fra og med 1. september skal kommunene vurdere søknader om økonomisk støtte uten å ta hensyn til barnetrygden. Det kan bety mer penger for familier med vedvarende lav inntekt.


16.08.2022

Vi har undersøkt kor tilgjengelege dei sosiale tenestene i Nav er

Auka digitalisering i samfunnet har gjort offentlege tenester betre for dei fleste. Samtidig er det menneske som av ulike grunnar ikkje har høve til å bruke digitale løysingar. Dersom du til dømes kjem til Nav-kontoret utan timeavtale, møter du sannsynlegvis ei stengt dør.


15.08.2022

Vil sikre minst én organisert fritidsaktivitet for alle barn

Tilgang på fritidsaktiviteter bidrar til inkludering og forebygger ensomhet og utenforskap. Det er derfor et viktig mål at alle barn og unge, uansett bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser.


Flere nyheter