04.07.2022

Nye satsar i statens retningsliner for sosialhjelp

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har prisjustert satsane frå 1. juli 2022 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisane i revidert nasjonalbudsjett for 2022.


24.06.2022

Nominasjonsprosessen til Leve hele livet-prisen er i gang

Hvert år deler Helse- og omsorgsdepartementet ut Leve hele livet-prisen til en kommune som har jobbet ekstra godt med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Nå er nominasjonsprosessen for årets pris i gang og statsforvalterne har en sentral rolle.


23.06.2022

Anmodning om tilsyn – lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Den 1. juli 2022 trer en rekke lovendringer i kraft. Det dreier seg blant annet om pasienter, brukere og pårørendes rett til å henvende seg til tilsynsmyndigheten og presisering av plikt for helse- og omsorgstjenesten til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende.


30.05.2022

Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan seie meininga di om det barnevernet gjer, slik at det kan bli betre. Det gjeld uansett om du bur heime, i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon. 


09.05.2022

Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen CRPD skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.


29.04.2022

Statsforvalterne samlet for å lære mer om beredskap og krisehåndtering

Koronapandemien, krisehåndtering og ekstremvær var noe av det som sto på programmet da statsforvaltere fra hele landet møttes til Nasjonalt beredskapsforum i Bodø.


Flere nyheter