16.08.2022

Vi har undersøkt kor tilgjengelege dei sosiale tenestene i Nav er

Auka digitalisering i samfunnet har gjort offentlege tenester betre for dei fleste. Samtidig er det menneske som av ulike grunnar ikkje har høve til å bruke digitale løysingar. Dersom du til dømes kjem til Nav-kontoret utan timeavtale, møter du sannsynlegvis ei stengt dør.


15.08.2022

Vil sikre minst én organisert fritidsaktivitet for alle barn

Tilgang på fritidsaktiviteter bidrar til inkludering og forebygger ensomhet og utenforskap. Det er derfor et viktig mål at alle barn og unge, uansett bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter og sosiale møteplasser.


25.07.2022

Nytt til skule- og barnehagestart

Elevar på første trinn får 12 timar gratis SFO frå hausten. Det er også gjort lovendringar som skal gjere det enklare for skular og barnehagar å ta i mot flyktningar frå Ukraina.


11.07.2022

Kva gjer eg om eg finn eit skadd eller daudt dyr…?

Når du er på tur i skog og fjell, kan du komme over husdyr som er skadde eller daude. Her kan du lese om kva du skal gjere. 


04.07.2022

Nye satsar i statens retningsliner for sosialhjelp

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har prisjustert satsane frå 1. juli 2022 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisane i revidert nasjonalbudsjett for 2022.


24.06.2022

Nominasjonsprosessen til Leve hele livet-prisen er i gang

Hvert år deler Helse- og omsorgsdepartementet ut Leve hele livet-prisen til en kommune som har jobbet ekstra godt med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Nå er nominasjonsprosessen for årets pris i gang og statsforvalterne har en sentral rolle.


Flere nyheter