24.06.2022

Nominasjonsprosessen til Leve hele livet-prisen er i gang

Hvert år deler Helse- og omsorgsdepartementet ut Leve hele livet-prisen til en kommune som har jobbet ekstra godt med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Nå er nominasjonsprosessen for årets pris i gang og statsforvalterne har en sentral rolle.


23.06.2022

Anmodning om tilsyn – lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Den 1. juli 2022 trer en rekke lovendringer i kraft. Det dreier seg blant annet om pasienter, brukere og pårørendes rett til å henvende seg til tilsynsmyndigheten og presisering av plikt for helse- og omsorgstjenesten til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende.


30.05.2022

Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan seie meininga di om det barnevernet gjer, slik at det kan bli betre. Det gjeld uansett om du bur heime, i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon. 


09.05.2022

Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen CRPD skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.


29.04.2022

Statsforvalterne samlet for å lære mer om beredskap og krisehåndtering

Koronapandemien, krisehåndtering og ekstremvær var noe av det som sto på programmet da statsforvaltere fra hele landet møttes til Nasjonalt beredskapsforum i Bodø.


25.04.2022

Melding til barnevernet ved høyt skolefravær

Høyt skolefravær kan gi grunn for en bekymringsmelding til barnevernet. En slik melding er ikke et enkeltvedtak og foreldre har derfor ikke klagerett.


Flere nyheter