Klage til Statsforvalteren

En av oppgavene til Statsforvalteren er å sørge for at du som innbygger får oppfylt rettighetene du har krav på fra det offentlige. På mange samfunnsområder er det kommunen som yter tjenestene. Statsforvalteren ser til at kommunen gjør jobben sin og at du får oppfylt rettighetene dine. Dette gjør vi gjennom tilsyns- og kontrollarbeid. En del av oppdraget vårt er dessuten å behandle klager på kommunale enkeltvedtak.

Publisert 16.01.2017, Sist endret 27.05.2022

Som innbygger har du mange rettigheter. Hvis rettighetene dine blir brutt, kan du bruke klageretten din. Dersom kommunen har gjort et vedtak som gjelder dine rettigheter, kan du klage på vedtaket. I noen tilfeller kan det offentlige også avvise å behandle en sak. I slike tilfeller er selve avvisingen av saken et vedtak du kan klage på.

Vil du klage på barnevernet?

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du mener ikke er riktig. Statsforvalteren skal passe på på at barnevernet gjør jobben sin, og en av de viktigste oppgavene våre er å følge med på at barnevernet følger lover og regler. Derfor kan du klage til oss.

Si ifra her

På denne siden kan du lese mer og se eksempler på hva andre barnevernsbarn har klaget på.

Hvis det haster veldig, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Slik går du fram når du vil klage på et vedtak

Statsforvalteren er klageinstans for kommunale enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at du ble informert om vedtaket. Når du ønsker å klage, er det viktig at du beskriver hva du vil klage på. Forklar hva som har skjedd, ta med viktige datoer og hva som er gjort i saken. Vær tydelig på hva du ber om, kanskje har du ønsker eller forslag til hva som kan endres i vedtaket. Hugs at du ikke bør skrive sensitive opplysninger i e-post.

Klagen sender du til den instansen som gjorde vedtaket. I vedtaket fra kommunen skal det være opplysninger om klageretten og hvilken adresse du skal sende klagen til. Dersom det kommunale organet ikke endrer vedtaket sitt etter at du har klaget, blir klagen automatisk sendt videre til Statsforvalteren.

Dette gjør Statsforvalteren

Vi sier at Statsforvalteren er en rettssikkerhetsinstans, og vi behandler klagen din så raskt som råd.  Saksbehandlingstiden kan variere alt etter hvilken type sak det er og saksbehandlingstiden hos Statsforvalteren i din region. Dersom vi regner med at det vil ta mer enn en måned før du kan få svar fra oss, tar vi kontakt og opplyser om når du kan regne med å få et svar. Mangler det informasjon i klagen fra deg, tar vi også kontakt.

Statsforvalteren er også klageinstans for helse- og omsorgstjenester. Les mer om hvordan du klager på helse- og omsorgstjenester.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Pass på personopplysningene dine

Unngå å sende sensitiv informasjon til oss via e-post eller sosiale medier. Sensitiv informasjon kan for eksempel være fødselsnummer og helseopplysninger. Bruk i stedet vårt digitale meldingsskjema Melding til Statsforvalteren, det kan du også bruke til sensitiv informasjon, og systemet håndterer dessuten store vedlegg. Fordi kontaktskjemaet er en sikker løsning, må du logge inn via ID-porten.