25.07.2022

Nytt til skule- og barnehagestart

Elevar på første trinn får 12 timar gratis SFO frå hausten. Det er også gjort lovendringar som skal gjere det enklare for skular og barnehagar å ta i mot flyktningar frå Ukraina.


11.07.2022

Kva gjer eg om eg finn eit skadd eller daudt dyr…?

Når du er på tur i skog og fjell, kan du komme over husdyr som er skadde eller daude. Her kan du lese om kva du skal gjere. 


04.07.2022

Nye satsar i statens retningsliner for sosialhjelp

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har prisjustert satsane frå 1. juli 2022 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisane i revidert nasjonalbudsjett for 2022.


24.06.2022

Nominasjonsprosessen til Leve hele livet-prisen er i gang

Hvert år deler Helse- og omsorgsdepartementet ut Leve hele livet-prisen til en kommune som har jobbet ekstra godt med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Nå er nominasjonsprosessen for årets pris i gang og statsforvalterne har en sentral rolle.


23.06.2022

Anmodning om tilsyn – lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Den 1. juli 2022 trer en rekke lovendringer i kraft. Det dreier seg blant annet om pasienter, brukere og pårørendes rett til å henvende seg til tilsynsmyndigheten og presisering av plikt for helse- og omsorgstjenesten til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende.


30.05.2022

Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan seie meininga di om det barnevernet gjer, slik at det kan bli betre. Det gjeld uansett om du bur heime, i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon. 


Fleire nyhende