30.01.2023

Kompetansesatsing på dei sosiale tenestene i Nav

Alle Nav-kontor har fått tilgang til nytt kompetansemateriell om sosiale tenester. Materiellet er utvikla i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og statsforvaltarar.


12.01.2023

Har du rett til samisk opplæring i skolen?

Statsforvalterne inviterer til to nettseminar om samisk opplæring 1. og 2. februar. Det første er for skoleeiere, det andre går på kveldstid og er for foreldre og barn. For foreldre og barn er det også informasjon om samisk språk i barnehagen.


03.01.2023

Nye inntekts- og formuesgrenser for fri rettshjelp

Fra 1. januar 2023 heves inntektsgrensen på rettshjelp. Inntektsgrensen for enslige heves til 350 000 kroner, mens grensen for ektefeller og samboere blir 540 000. I tillegg heves formuesgrensen til 150 000 kroner.


19.12.2022

Treng du råd om økonomi og gjeld?

Du bør søkje råd så tidleg som mogleg dersom du har problem med gjeld eller det er vanskeleg å betale for utgifter. I alle kommunar i Noreg skal det vere mogleg å få råd om privatøkonomi. Tenesta er gratis, og er som regel lagt til Nav-kontoret. 


14.12.2022

Totalforsvaret - sammen for et tryggere Norge

Totalforsvaret er betegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge. Det betyr at Forsvaret og det sivile samfunnet samarbeider og gir hverandre gjensidig støtte i alvorlige kriser og krig. Målet er å forebygge, planlegge for og håndtere alvorlige kriser og krig.


08.12.2022

Bli kjend med den nye barnevernslova

Den nye barnevernslova gjeld frå 1. januar 2023. Statsforvaltarane har laga opplæringsvideoar, slik at du som jobbar i barnevernet kan bli betre kjent med den nye lova.


Fleire nyhende