Kontakt oss

Vel eit fylke, og finn aktuell kontaktinformasjon til Statsforvaltaren:

Agder Innlandet
Møre og Romsdal Nordland
Oslo og Viken Rogaland
Troms og Finnmark Trøndelag
Vestfold og Telemark Vestland
Publisert 07.07.2016, Sist endra 11.01.2023

Vel digital postkasse

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Unngå å bruke e-post til sensitiv informasjon

Du bør ikkje sende sensitive opplysningar til oss via e-post eller sosiale medium. Sensitive opplysningar kan til dømes vere fødselsnummer og helseopplysningar. Som privatperson kan du i staden bruke det digitale meldingsskjemaet vårt Melding til Statsforvaltaren. Det er ei sikker løysing, og systemet handterer dessutan store vedlegg. Du kan bruke kontaktskjemaet når du skal sende ei første melding til oss, eller når du skal ettersende dokument eller anna informasjon til ei sak vi har til behandling. Ha gjerne saksnummeret klart om du alt har ei sak hjå Statsforvaltaren (du finn saksnummeret i brevet frå oss). Fordi kontaktskjemaet er ei sikker løysing, må du logge inn via ID-porten. Du vel velje mellom fem alternativ for elektronisk ID når du skal logge inn: MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil.

Dersom du treng å sende ei sikker melding til oss på vegner av ei bedrift eller ein organisasjon, kan du  bruke skjemaet Melding fra bedrift/organisasjon.

Felles administrasjon

Statsforvaltarens fellestenester leverer administrative tenester til alle dei ti statsforvaltarane. I samarbeid med statsforvaltarane utviklar og driftar Statsforvaltarens fellestenester også digitale tenester til publikum. Hovudkontoret er i Arendal, medan dei fleste medarbeidarane våre har kontor samlokalisert med Statsforvaltaren.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktinformasjon

Statsforvalteren i Agder

Tlf: 37 01 75 00

sfagpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Innlandet

Tlf: 61 26 60 00

sfinpost@statsforvalteren.no

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Tlf: 71 25 84 00

sfmrpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Nordland

Tlf: 75 53 15 00

sfnopost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Tlf: 69 24 70 00

sfovpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Rogaland

Tlf: 51 56 87 00

sfropost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Tlf: 78 95 03 00

sftfpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Trøndelag

Tlf: 74 16 80 00

sftlpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Tlf: 33 37 10 00

sfvtpost@statsforvalteren.no

Statsforvaltaren i Vestland

Tlf: 57 64 30 00

sfvlpost@statsforvalteren.no