Kontakt oss

Vel eit fylke, og finn aktuell kontaktinformasjon til Statsforvaltaren:

Agder Innlandet
Møre og Romsdal Nordland
Oslo og Viken Rogaland
Troms og Finnmark Trøndelag
Vestfold og Telemark Vestland
Publisert 07.07.2016, Sist endra 14.12.2023

Vel digital postkasse

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Unngå å bruke e-post til sensitiv informasjon

Du bør ikkje sende sensitive opplysningar til oss via e-post eller sosiale medium. Ukryptert e-post går ikkje direkte frå sendar til mottakar, men via mange knutepunkt før innhaldet kjem fram til oss. Kommunikasjonen kan i verste fall bli overvaka eller analysert av andre. 

I mange tilfelle har vi digitale skjema og tenester du kan bruke, sjå oversikt over skjema og tenester her. I skjema der det er naturleg å leggje inn sensitiv informasjon, må du bruke ein elektronisk ID (e-ID) for å logge inn. Ein elektronisk ID er dessutan viktig for å bekrefte at du er den du seier at du er, og for at vi skal kunne få tilgang til opplysningar om deg. 

Felles administrasjon

Statsforvaltarens fellestenester leverer administrative tenester til alle dei ti statsforvaltarane. I samarbeid med statsforvaltarane utviklar og driftar Statsforvaltarens fellestenester også digitale tenester til publikum. Hovudkontoret er i Arendal, medan dei fleste medarbeidarane våre har kontor samlokalisert med Statsforvaltaren.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktinformasjon

Statsforvalteren i Agder

Tlf: 37 01 75 00

sfagpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Innlandet

Tlf: 61 26 60 00

sfinpost@statsforvalteren.no

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Tlf: 71 25 84 00

sfmrpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Nordland

Tlf: 75 53 15 00

sfnopost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Tlf: 69 24 70 00

sfovpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Rogaland

Tlf: 51 56 87 00

sfropost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Tlf: 78 95 03 00

sftfpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Trøndelag

Tlf: 74 16 80 00

sftlpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Tlf: 33 37 10 00

sfvtpost@statsforvalteren.no

Statsforvaltaren i Vestland

Tlf: 57 64 30 00

sfvlpost@statsforvalteren.no