Kontakt oss

Vel eit embete, og finn aktuell kontaktinformasjon

Agder Innlandet
Møre og Romsdal Nordland
Oslo og Viken Rogaland
Troms og Finnmark Trøndelag
Vestfold og Telemark Vestland
Publisert 07.07.2016, Sist endra 01.01.2021

Send ikkje sensitive opplysningar i e-post. Melding til Statsforvaltaren er ei sikker løysing, det vil seie at du også kan bruke skjemaet til å sende inn sensitive opplysningar. Du kan bruke kontaktskjemaet når du skal sende ei første melding til oss, eller når du skal ettersende dokument eller anna informasjon til ei sak vi har til behandling. Ha gjerne saksnummeret klart om du alt har ei sak hjå Statsforvaltaren (du finn saksnummeret i brevet frå oss). Fordi kontaktskjemaet er ei sikker løysing, må du logge inn via ID-porten. Du vel velje mellom fem alternativ for elektronisk ID når du skal logge inn: MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil.

Felles administrasjon

Statsfovaltarens fellestenester leverer administrative tenester til alle dei ti statsforvaltarane. I samarbeid med statsforvaltarane utviklar og driftar Statsforvaltarens fellestenester også digitale tenester til publikum. Hovudkontoret er i Arendal, medan dei fleste medarbeidarane våre har kontor samlokalisert med Statsforvaltaren.

Kontaktinformasjon

Statsforvalteren i Agder

Tlf: 37 01 75 00

sfagpost@statsforvalteren.no 

 

Statsforvalteren i Innlandet

Tlf: 61 26 60 00

sfinpost@statsforvalteren.no  

 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Tlf: 71 25 84 00

sfmrpost@statsforvalteren.no 

 

Statsforvalteren i Nordland

Tlf: 75 53 15 00

sfnopost@statsforvalteren.no 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Tlf: 69 24 70 00

sfovpost@statsforvalteren.no 

 

Statsforvalteren i Rogaland

Tlf: 51 56 87 00

sfropost@statsforvalteren.no

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Tlf: 78 95 03 00

sftfpost@statsforvalteren.no 

 

Statsforvalteren i Trøndelag

Tlf: 74 16 80 00

sftlpost@statsforvalteren.no 

 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Tlf: 33 37 10 00

sfvtpost@statsforvalteren.no 

 

Statsforvaltaren i Vestland

Tlf: 57 64 30 00

sfvlpost@statsforvalteren.no