Møte med kommunane om koronasituasjonen

Statsforvaltaren har faste møte med kommunane i samband med koronapandemien. I møta deltek òg dei tre helseføretaka, fylkeskommunen, KS, Sivilforsvaret og andre aktuelle aktørar. Her blir referat frå møta publisert. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.12.2021, Sist endra 21.02.2022

Referata ligg ved.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar

Dokument