Fagsamlingar innan samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 05.01.2023

Statsforvaltaren arrangerer fagsamlingar og kurs for kommunane, og årlege møte i fylkesberedskapsrådet.

Artiklar om tidlegare gjennomførte fagsamlingar finnast på desse sidene: fagsamling 2023, fagsamling 2022, digital fagsamling 2020fagsamling 2019 og fagsamlingar 2018.  

Referat frå møte i fylkesberedskapsrådet

Referat frå møte i fylkesberedskapsrådet i samband med handteringa av koronapandemien er publisert her.

Referat frå møte i fylkesberedskapsrådet i samband med krigen i Ukraina er publisert her. 

Referat frå møte med kommunane

Referat frå faste møte med kommunane i samband med handteringa av koronapandemien er publisert her (mars 2020 til februar 2022). . 

Referat frå faste møte med kommunane i samband med handteringa av flyktningsituasjon og krigen i Ukraina er publisert her (mars 2022 til mars 2023).

Referat frå faste beredskapsmøte med kommunane er publisert her (april 2023 til dags dato).  

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 27.11.2023

Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap

Deltakarar frå kommunane og regionale aktørar i Vestland møttest nyleg i Førde til fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap.


Publisert 28.06.2023

Referat frå møte med kommunane

Referat frå beredskapsmøte Statsforvaltaren har med kommunane. 


Publisert 06.10.2022, Sist endra 07.10.2022

Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap

Deltakarar frå kommunane og fleire regionale aktørar i Vestland møttest nyleg til fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap. Vi såg tilbake på det vi har opplevd og lært gjennom fleire år med pandemi, og utfordringar vi har framfor oss.


Publisert 26.10.2020

Digital fagsamling om koronapandemien

Fylkesmannen arrangerer faste årlege samlingar for kommunane og regionale aktørar innan samfunnstryggleik og beredskap. Årets samling var digital og samla deltakarar frå heile Vestland til fagleg påfyll om koronapandemien.


Publisert 25.10.2019

Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap

Meir enn hundre deltakarar frå kommunane, regionale statlege aktørar og frivillige organisasjonar var samla på Park Hotel Vossevangen 16. og 17. oktober.


Publisert 15.08.2019

Fagsamling samfunnstryggleik og beredskap

Erfaringsdeling frå smitteutbrotet på Askøy og "Viking Sky"-ulukka ved Hustadvika er blant temaa på programmet på fagsamlinga på Voss 16. og 17. oktober.