Oppdrag nye nasjonalparkar

Statsforvaltaren har fått i oppdrag å greie ut grunnlaget for eventuelt nasjonalparkvern i tre nye område i Vestland. Ein viktig del av kunnskapsgrunnlaget er å ha tett dialog med alle involverte partar.
Statsforvaltaren har fått i oppdrag å greie ut grunnlaget for eventuelt nasjonalparkvern i tre nye område i Vestland. Ein viktig del av kunnskapsgrunnlaget er å ha tett dialog med alle involverte partar. Foto: Maria Knagenhjelm.

Miljødirektoratet har gitt oss i oppgåve å greie ut om det er grunnlag for å starte verneplanprosessar for tre nye nasjonalparkar i Vestland fylke. På desse sidene kan du følgje arbeidet i kvart enkelt område etter kvart som det går framover. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.