Kulturlandskapsprisen til verdsarvsbøndene i Undredal

F.v. Atle U. Borlaug, Anna Elise Borlaug, Tormod Underdal, Trude Underdal, Erna U. Skarsbø, Bernat Alarcon Underdal.
Fylkesordførar Jon Askeland delte ut den første Kulturlandskapsprisen i Vestland på ungdomshuset i Undredal. F.v. Atle U. Borlaug, Anna Elise Borlaug, Tormod Underdal, Trude Underdal, Erna U. Skarsbø, Bernat Alarcon Underdal. Foto: Kjersti Sognnes / Vestland fylkeskommune.

– Denne aller første Kulturlandskapsprisen i Vestland går til det framifrå arbeidet de gjer for å ta vare på verdiane i landbruket sitt kulturlandskap. Gratulerer så mykje, sa fylkesordførar Jon Askeland, då han delte ut prisen i Undredal tysdag.

Publisert 23.08.2023

Fylkesordføraren hadde med seg ein gåvesjekk på 30 000 kroner, blomar og diplom.

På brattlente og arbeidskrevjande småteigar driv verdsarvsbøndene i Undredal aktivt landbruk med innovasjon og nytenking. Den landskapstilpassa drifta gjer at artsrike slåttemarker, beitemark, stølar, kulturminne og tradisjonar knytt til jordbrukslandskapet vert teke vare på.

– Verdsarvsbøndene i Undredal er førebilete for andre i arbeidet med levande kulturlandskap og ved å ta vare på biologisk mangfald, tradisjonar og verdiskaping. Her inne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap, delområde Nærøyfjorden tilbyr dei noko av det som er mest representativt for Vestland, og Noreg, si kulturhistorie, sa Askeland.

Tormod og Trude Underland er to av dei som fekk den første Kulturlandskapsprisen i Vestland. Foto: Kjersti Sognnes, Vestland fylkeskommune.

Stort spekter

Dei seks gardsbruka i Undredal vert drivne av Maria og Bernat Alarcon Underdal, Atle og Anna Elise Borlaug, Trude og Tormod Underdal, Erna Underdal Skarsbø, Nils Hjellum og Jannicke Hjellum. Dei arbeider med eit stort spekter av oppgåver - både grovforproduksjon, geitemjølk, ysting, storfe, kjøtproduksjon og grønsaksproduksjon for lokal levering.

Før prisutdelinga var det vandring mellom gardsbruka i Undredal der gardbrukarane fortalte om drifta. Foto: Kjersti Sognnes, Vestland fylkeskommune

I tillegg til utdelinga av prisen fekk dei frammøtte oppleve ei vandring mellom bruka i Undredal, der gardbrukarane fortalte om drifta, og matservering på Undredal ungdomshus.

Samarbeider om prisen

Klima- og miljøprisen for landbruket i Vestland og kulturlandskapsprisen i Vestland er eit samarbeid mellom fylkeskommunen og Statsforvaltaren i Vestland. Prisane skal gje auka merksemd rundt gode klima- og miljøvennlege tiltak i landbruket, i tillegg til auka merksemd rundt kulturlandskap og -verdiar. Dei to prisane er etablerte av fylkestinget.

Dette er juryen

Slik har juryen vore sett saman i 2023:

• Bonde- og Småbrukarlaga i Hordaland og Sogn og Fjordane v/ Anders Lundevold

• Seksjon for kulturarv, Vestland fylkeskommune v/Tore Slinning

• Seksjon for naturressursar, landbruk og reiseliv, Vestland fylkeskommune v/ Kjersti Sognnes

• Miljøavdelinga, Statsforvaltaren i Vestland v/Solveig Roald

• Landbruksavdelinga, Statsforvaltaren i Vestland, v/ Øyvind Vatshelle

• Vestland Bondelag v/ Andreas Wollnick Wiese

• Institutt for miljø- og naturvitskap, Høgskulen på Vestlandet v/Leif Hauge

Trude Knagenhjelm hjå Statsforvaltaren har vore sekretær for juryen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.