Revidert nasjonalbudsjett 2023 og kommuneproposisjonen for 2024

Framlegg til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023 og kommuneopplegget
for 2024 vart lagt fram 11. mai.

Publisert 16.05.2023

I vedlagde brev med vedlegg, gir Statsforvaltaren eit samandrag over hovudpunkta i framlegget.

Ta kontakt med oss ved spørsmål til innhaldet i brevet.

Lenkje til framlegget på KDD sine sider: Revidert nasjonalbudsjett 2023 - regjeringen.no

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.