Fritidserklæringa for alle barn

Erklæringa seier at alle barn skal få moglegheit til å delta jamleg i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldras sosiale og økonomiske situasjon.

Publisert 11.06.2021, Sist endra 15.03.2023

Barn og ungdom skal også involverast og ha innflytelse over leik og fritidsaktivitetane.

Statsforvaltaren skal bidra til å gjere fritidserklæringa kjent i kommunane. Frivillighet Norge, statsministeren, KS og ei rekkje frivillige organisasjonar skreiv under på erklæringa i 2016. Erklæringa byggjer på FNs konvensjon om barns rettigheiter artikkel 31 som slår fast at barn har rett til fritid og til å delta i leik og fritidsaktivitetar.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har hovudansvar for å følgje opp arbeidet med erklæringa i samarbeid med alle som har signert.

Du kan lese Fritidserklæringa på heimesida til regjeringa. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.