Fritidserklæringa for alle barn

Erklæringa seier at alle barn skal få moglegheit til å delta jamleg i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldras sosiale og økonomiske situasjon.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.06.2021, Sist endret 15.03.2023

Barn og ungdom skal også involverast og ha innflytelse over leik og fritidsaktivitetane.

Statsforvaltaren skal bidra til å gjere fritidserklæringa kjent i kommunane. Frivillighet Norge, statsministeren, KS og ei rekkje frivillige organisasjonar skreiv under på erklæringa i 2016. Erklæringa byggjer på FNs konvensjon om barns rettigheiter artikkel 31 som slår fast at barn har rett til fritid og til å delta i leik og fritidsaktivitetar.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har hovudansvar for å følgje opp arbeidet med erklæringa i samarbeid med alle som har signert.

Du kan lese Fritidserklæringa på heimesida til regjeringa. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.