Selskjæra naturreservat

Øygruppa Selskjæra, som ligger nordvest for Furholmene ytterst i Fossingfjorden, er fredet.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Øyene er hekkeplass for sjøfugl, og fredningen gjelder også sjøarealene som ligger innenfor en avstand på 50 m fra land. Som i mange sjøfuglreservater er det ferdselsforbud til lands og til vanns i Selskjæra naturreservat fra 15. april til 15. juli. Ferdselsforbudet skal hindre at fuglene blir forstyrret i hekketida.

Selskjæra er fredet for er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Dokumenter

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding