Kjær naturreservat

Kjær naturreservat.
Kjær naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Kjær er fredet for å bevare en forekomst av edellauvskog med særlig urørt preg og av stor plantegeografisk interesse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Kjær naturreservat ligger i ei sørøstvendt li rett nord for E-18 ved Kjær i Bamble. Reservatet består av tre typer edellauvskog: lågurt-eikeskog, alm-lindeskog og en mindre svartor-sumpskog. Tresjiktet domineres av urørt eikeskog samt stedvis storvokst lind. Bakken er i hovedsak graskledd.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding