Horsfjellmyra naturreservat

Horsfjellmyra naturreservat ligger nordøst for Gonge i Bamble kommune. Reservatet består av et myrkompleks med både nedbørsmyr og jordvannsmyr. Mens ei jordvannsmyr får tilførsel av vann og næring både fra nedbør og tilsig fra omgivelsene, får nedbørsmyrer kun tilførsler fra nedbør.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Sør i reservatet finner en et større, skogløst parti av nedbørsmyr som er oppbygd og høyere enn omgivelsene (høymyr). Jordvannsmyra er botanisk sett fattig, med få arter. Dette er et sjelden kompleks av myrer i denne delen av landet.

Berggrunnen i området består av gneis med amfibolittganger.

Horsfjellmyra er fredet for å bevare en typisk utviklet høymyr i en landsdel der slike myrer er sjeldne.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding