Åbyelva naturreservat

Åbyelva naturreservat ligger innerst i Åbyfjorden i Bamble. Reservatet omfatter nedre del av Åbyelva og selve elveosen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2019

Området har intakt elveosvegetasjon og er egenartet ved at det utgjør et velutviklet elveos med svartorstrandskog og strandengvegetasjon.

Åbyelva er fredet for å bevare et tilnærmet urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig verdi som referanseområde.

Et referanseområde er et område med en særskilt naturtype som får utvikle seg med minimal menneskelig påvirkning, og som kan brukes som sammenligningsgrunnlag for å vurdere hvilke effekter ulike påvirkningsfaktorer har på naturen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding