Hemskilen naturreservat

Hemskilen er et viktig beite- og oppvekstområde for vannfugl i hekkesesongen.
Hemskilen er et viktig beite- og oppvekstområde for vannfugl i hekkesesongen. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Hemskilen er et regionalt verdifullt beite- og oppvekstområde for vannfugler i hekkesesongen, og rasteplass og hvileområde for ender, vadefugler, gjess og spurvefugler på trekk.

Publisert 09.01.2019

Last ned PDF med mer informasjon om Hemskilen naturreservat

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding