Løyve til å felle 1 gaupe i delar av Tokke og Kviteseid kommunar

Fylkesmannen har gjeve løyve til å felle 1 gaupe i delar av Tokke og Kviteseid kommunar.  Løyvet gjeld i sju - 7 - dagar fram til torsdag 23. juli kl.12.00. Kviteseid saualslag er ansvarleg for fellingsforsøket.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.07.2020

Løyvet i gjeve med heimel i naturmangfoldlova § 18 bokstav b og § 77, jf. forskrift om forvalting av rovvilt § 9, jf. §§ 1 og 3.

 

Lenke til utgåande brev om løyvet ligg i menyen til høgre.