REKO-ring

Rips. Foto: Miriam Himberg
Oppdatert 01.03.2023

Lokalprodusert mat direkte fra produsenten

REKO-ring, rettferdig handel uten mellomledd

Mange produsenter savner en lokal og effektiv distribusjonskanal. Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjennomfører i 2017, 2018 og 2019 et lokalmatprosjekt kalt ‘Matnyttig’.

‘Matnyttig’ er et mobiliseringsprosjekt som skal styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos «gamle» og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å videreutvikle og etablere andelsgårder. Prosjektet har en økonomisk ramme på 3,4 millioner kroner og er finansiert av Innovasjon Norge og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Ansvarlig for prosjektet er Rebekka Bond.

Ett av tiltakene som har kommet i gang fra prosjektet er REKO. En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer på en felles Facebook-side. Den første REKO-ringen ble opprettet i Finland i 2013 av Thomas Snellman og har spredd seg raskt i Skandinavia. Etter erfaring fra Sverige og Finland settes det nå i gang flere REKO-ringer i Norge. Det er nå etablert tre REKO-ringer i Vestfold.

REKO-ringen har et fast sted hvor kjøpere og selgere møtes, og dette skjer gjerne på fast leveringssted på kveldstid. Før annonsene legges ut avtales det et tidspunkt for neste levering av varer. Kundene bestiller varene på forhånd via Facebook-siden. Alle som har godkjente egenproduserte produkter kan delta og står selv ansvarlig for matsikkerhet og salg. Det er ingen medlemsavgift. Det er kun tillatt å selge egenproduserte matvarer og eventuelle biprodukter fra matproduksjonen.

REKO-ringens Facebookside fungerer som en kontaktplattform mellom forbrukere og lokale produsenter i området rundt utleveringsplassen, uten mellomledd. Ved å kutte mellomledd, sikrer distribusjonsformen økt lønnsomhet for produsenten, samtidig som det tilrettelegger for at kunder som ønsker å kjøpe lokalprodusert mat kan gjøre det på en enkel og effektiv måte.

Les mer om REKO-ring hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.