Frist Uke Høring
juli 2021
07. jul 27 Førehandsvarsel - Søknad om peling ved Klosterøya i Skien
01. jul 26 Søknad om løyve etter forureningslova - Nel Hydrogen Electrolyser AS - Herøya i Porsgrunn
juni 2021
24. jun 25 Høyring av søknad om løyve til utfylling ved Svarttjernbukta i Kragerø
16. jun 24 Søknad om utfylling, Lyngdalen i Kragerø
mai 2021
25. mai 21 Søknad om mudring ved Valleveien i Bamble
20. mai 20 Søknad frå NOT Sinterco Pulverlakk AS om løyve etter forureiningslova
04. mai 18 Søknad om mudring i Nedre Lågen båthamn i Larvik
april 2021
30. apr 17 Søknad om løyve til slambehandling ved Nordre Foss avfallsanlegg
28. apr 17 Førehandsvarsel - Søknad om utfylling og peling ved Moloveien i Horten
14. apr 15 Frivillig vern av skog - Verneplan for seks områder
Frist Høring
juli 2021
07. jul Førehandsvarsel - Søknad om peling ved Klosterøya i Skien
01. jul Søknad om løyve etter forureningslova - Nel Hydrogen Electrolyser AS - Herøya i Porsgrunn
juni 2021
24. jun Høyring av søknad om løyve til utfylling ved Svarttjernbukta i Kragerø
16. jun Søknad om utfylling, Lyngdalen i Kragerø
mai 2021
25. mai Søknad om mudring ved Valleveien i Bamble
20. mai Søknad frå NOT Sinterco Pulverlakk AS om løyve etter forureiningslova
04. mai Søknad om mudring i Nedre Lågen båthamn i Larvik
april 2021
30. apr Søknad om løyve til slambehandling ved Nordre Foss avfallsanlegg
28. apr Førehandsvarsel - Søknad om utfylling og peling ved Moloveien i Horten
14. apr Frivillig vern av skog - Verneplan for seks områder