Sau og storfe på utmarksbeite

Slipp av sau og storfe på utmarksbeite i Trøndelag foregår i stor grad organisert, gjennom beitelag.

I 2022 er det 95 godkjente beitelag i Trøndelag.  

I denne artikkelen kan du lese om aktuelle tilskuddsordninger for beitelag og organisert beitebruk.  

Tilskudd til tiltak i beiteområder - investeringsmidler til tiltak i beiteområder.

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Kommunene forvalter ordningen fra og med 1.1.2020.

Tilskudd til drift av beitelag

Beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret og som har til hovedformål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite kan søke tilskudd til "drift av beitelag".

Ler mer om ordningen på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet - lenke ligger i menyen til høyre. 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.