Sau og storfe på utmarksbeite

Slipp av sau og storfe på utmarksbeite i Trøndelag foregår i stor grad organisert, gjennom beitelag.

I 2024 er det 99 godkjente beitelag i Trøndelag.  

I denne artikkelen kan du lese om aktuelle tilskuddsordninger for beitelag og organisert beitebruk.  

Tilskudd til tiltak i beiteområder - investeringsmidler til tiltak i beiteområder.

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Det kan gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk.

Det kan også gis tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene. Dette gjelder investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk som fremmer beitebruken i et område.

Eksempler på tiltak kan være investering i:

sperregjerder, ferister, bruer, gjeterhytter, sanke- og skilleanlegg, saltsteinsautomater
transportprammer, elektronisk overvåkingsutstyr som radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep mv.

Planlegging og prosjektering av faste installasjoner, ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder, prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene, tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk, utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite og vegetasjonskartlegging er eksempler på planleggings- og tilretteleggingstiltak som det kan gis støtte til gjennom ordningen. 

Statsforvalteren tildeler tilskuddet til kommunene, som forvalter ordningen fra og med 1.1.2020.

Tilskudd til drift av beitelag

Beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret og som har til hovedformål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite kan søke tilskudd til "drift av beitelag".

Tilskudd til drift av beitelag hører inn under ordningen for tilskudd til regionale miljøtilskudd. Forskrift om regionale miljøtilskudd i Trøndelag, med veileder for tilskudd og satser finner du på nettsiden vår om regionale miljøtilskudd i Trøndelag - se lenke til høyre under dokumenter.   

Les også mer om ordningen på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet - lenke ligger i menyen til høyre. 

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.