Rovviltnemnda for region 8 – møte per Teams 27.9.2022

Rovviltnemnda for region 8 skal ha Teams-møte tirsdag 27. september. Berammet møtetid er 9.00–11.00. Vil du delta?

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.09.2022 av Andreas Vikan Røsæg

Sakliste
60/22    Godkjenning av innkalling og sakliste
61/22    Orienteringer
62/22    Saker til informasjon
63/22    Hårfelleprosjektet – samarbeid med Finland v/ Tiia Henrika Kalske
64/22    Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 – orienteringer
65/22    Forebyggende og konfliktdempende tiltak – bruk av restmidler
66/22    Neste møte

Møtet blir per Teams. Foreløpige saksfremstillinger for møtet finner du her. Endelige saksfremstillinger sendes ut med Teams-innkalling til påmeldte. Ber om at du som ønsker å delta på møtet melder dette til fmtravr@statsforvalteren.no senest søndag 25.9.2022.  Teams-innkalling til de som vil delta per Teams kommer da mandag 26. september.