Lenger saksbehandlingstid for reinerstatning

Saksbehandlingen for rovvilterstatsning for rein tar lenger tid i år, enn før. Du som har søkt får utbetaling med en gang vedtaket er gjort. Vi regner med å bli ferdig med alle søknadene i løpet av uke 47.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.11.2019

Flere reineiere har kontaktet oss den siste tiden for å høre når søknadene blir behandlet. Grunnen til den lange saksbehandlingstiden er at Statsforvalteren behandler søknadene for Troms og Finnmark samlet. I år er det 420 søknader. 

Saksbehandlingen fungerer slik

I saksbehandlingen samler vi inn forskjellig kunnskap og opplysninger.

Den mest sentrale delen av søknaden er Melding om reindrift (MOR). Statsforvalterens reindriftsavdeling går igjennom og godkjenner MOR før søknad om rovvilterstatning kan behandles.

Vi samler også inn skadedokumentasjon, rovviltobservasjoner og DNA-analyser fra rovvilt. Dette er viktig informasjon i saksbehandlingen. Noen år er ikke denne dataen tilgjengelig før i september.

Saksbehandlingsprosessen har tre hovedfaser:

  1. hente inn kunnskap og opplysninger
  2. systematisere og sammenstille data (MOR, skadedokumentasjon, rovviltregistreringer, rovviltaktivitet og liknende)
  3. individuell behandling av hver enkelt søknad

Vedtak er på vei

Statsforvalteren er i gang med tredje og siste steg i saksbehandlingsprosessen nå. Hittil har vi behandlet over 300 søknader. Vi regner å sende ut de siste svarene i løpet av uke 47.

Du får utbetalt pengene når vedtaket er gjort. Det kan ta to uker får du får pengene på konto.


Abonnér på siste nytt om rovvilt

Du kan abonnere på nyheter fra Statsforvalteren og velge spesielle fagfelt. 

Du kan skreddersy abonnementet til å handle om rovvilt, og da får du siste nytt om kurs, konferanse, tilskudd, tilsyn, høringer og aktuelle nyhetssaker innen dette fagfeltet.

Lag abonnement her.