Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Rovvilttelefoner

Kvotetelefon med informasjon om kvotejakt og lisensfelling 

Troms og Finnmark kvotetelefon: 40 40 85 60

Beredskapstelefon rovvilt fra 1. juni - 15. september: 48 19 74 72


Abonner på siste nytt

Abonnerer du på kategorien Rovvilt, får du siste nytt om kurs, konferanse, tilskudd, tilsyn, høringer og aktuelle nyhetssaker om rovvilt fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Lag abonnement her.


Forvaltningsområder for bjørn, jerv og gaupe

Kart med høy oppløsning

Kart: Bjørn, jerv og gaupe samlet (høy oppløsning)

Kart: Bjørn (høy oppløsning)

Kart: Jerv (høy oppløsning)

Kart: Gaupe (høy oppløsning)


Interaktivt kart

Klikk her for å åpne interaktivt kart (Miljøstatus.no)


Nyheter om rovvilt


Publisert 14.08.2019

Jerv felt i Kitdalen i Storfjord

Natt til 14. august ble en hannjerv skutt av nord Troms interkommunale skadefellingslag.  


Publisert 09.08.2019

Fellingstillatelse på jerv i Kitdalen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt tillatelse til å felle en jerv i Kitdalen i Storfjord kommune etter dokumenterte skader på sau. Tillatelsen gjelder fra 8. august til og med 14. august.


Publisert 19.07.2019

Fellingstillatelse på bjørn i Neiden

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt skadefellingstillatelse på bjørn i Neiden etter dokumenterte skader på sau. Tillatelsen gjelder fra 19. juli til 27. juli.


Publisert 12.07.2019

Fellingstillatelse på bjørn på Skogerøya

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt tillatelse til å felle en bjørn på Skogerøya i Sør-Varanger kommune. Tillatelsen gjelder fra 12. juli til 22. juli.


Publisert 20.06.2019

Fellingstillatelse på bjørn i Bugøyfjord-Neiden

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt tillatelse til å felle skadegjørende bjørn i området Bugøyfjord-Neiden i Sør-Varanger kommune. Tillatelsen gjelder fra 20. juni til 27. juni.


Publisert 11.06.2019

Bjørn felt i Evenes

En hannbjørn ble felt ved Bogen i Evenes kommune tirsdag morgen. Fylkesmannen gav fellingstillatelse etter at sau ble skadet og drept av bjørn i området.


Publisert 07.06.2019

Dusør for å registrere rovvilt

Har du sett spor etter, tatt bilde av eller plukket hår eller møkk fra noen av våre store rovdyr i Troms eller Finnmark? Meld ifra til Statens naturoppsyn og du kan du ha rett til dusør.


Publisert 06.06.2019

Fellingstillatelse på bjørn i Nordland og sør i Troms

Fylkesmannen har gitt tillatelse til å felle skadegjørende bjørn i Evenes, Skånland og deler av Gratangen og Narvik. Tillatelsen gjelder fra 06. juni til 13. juni.


Publisert 05.11.2018

Beredskapstelefon for rovvilt

Fra 21. juni kan du ringe vår beredskapstelefon for rovvilt. Vi svarer på søknad om skadefelling og akutte forebyggende tiltak. Miljødirektoratet har også en beredskapstelefon for rovvilt som kan brukes ved behov.