- Alvorlig krise for reinsdyra

Beitekrisen har vart lenge og er en ekstrem påkjenning for reinsdyra. Reinen er svært sårbar og må få tilleggsfôr for å ikke sulte.

- Reinen må få beite uforstyrret. Alle må snu hvis de ser rein, ha hund i bånd og vise hensyn, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.03.2020

Det er svært vanskelige beiteforhold for reinsdyr i Troms og Finnmark – og det har det vært lenge.

Store mengder tettpakket snø og is som hindrer reinen i å grave seg ned til beitene. Beitekrisen har vart lenge og reinen er svak.


Ta alle forhåndsregler

- Ta alle forhåndsregler. Ser du spor eller ett dyr, så må du være oppmerksom. Er det rein i området du er på vei inn i, til fots eller på skuter, bør du snu med en gang, sier fylkesmann Aspaker.

- Reineiere tilleggsfôrer reinen for å unngå at dyra sulter. Dyra må ikke forstyrres. Dyra må bruke energien sin på å spise.


Stenger snøskuterløyper

En rekke snøskuterløyper er stengt på grunn av sårbar rein. I Nord-Troms og Finnmark kan Fylkesmannen strenge snøskuterløyper på kort varsel.

Fylkesmannen regner med at det fortsatt vil bli stengt flere løyper i perioden frem til 4. mai. Dette da simlene tåler svært lite forstyrrelser nå på slutten av drektighetsperioden og frem mot kalvingen som starter i begynnelsen av mai. 

Under Motorferdsel finner du alle artikler om vedtak om stengning og åpning av løyper og kan laste ned kart.

Her finner du en samlet oversikt


Ikke gi nye dispensasjoner

Fylkesmannen ber kommunene om ikke å gi nye dispensasjoner til snøskuter i områder med rein, sier fylkesmannen.


Ikke bruk dispensasjoner

- Har du fått dispensasjon fra kommunen til å kjøre skuter, bør du ikke bruke den dersom det er rein i området, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.


Slik reagerer reinen på forstyrrelser:

Reinen tærer på oppsparte fettreserver gjennom vinteren. Den er derfor sårbar for økt energiforbruk som følge av forstyrrelser. 

Reinen er et flokkdyr som vanligvis unngår mennesker. Mennesker på snøskuter eller ski kan utløse flukt- og fryktadferd hos reinen.

Når reinen er i dårligere kondisjon vil den ikke alltid flykte, men kan bli stående i ro når du kommer mot den. Den vil allikevel oppleve stress og dermed forbrenne sårt tiltrengte fettreserver. 

Drektige simler er spesielt sårbare for denne forstyrrelsen. På seinvinteren kan simlene kaste kalv (abortere) dersom de blir stresset eller får redusert kondisjon. Det er derfor viktig at alle som ferdes i områder med rein viser særskilt hensyn denne vinteren. 


Pressekontakt

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker
48 08 26 93 / 77 64 20 25
fmtreva@fylkesmannen.no