Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ønsker kandidater til kulturlandskapsprisen for 2021

Sau på beite i Goarahat, foto Marit Larsen
Sau på beite i Goarahat, foto Marit Larsen

Stiftelsen Norsk kulturarv skal dele ut en nasjonal kulturlandskapspris for 2021 og ønsker forslag til kandidater. Vet du om et kulturlandskap i Troms og Finnmark som fortjener prisen? 

Publisert 08.04.2021

Hvert år holdes det en konkurranse for verdifulle og godt ivaretatte kulturlandskap i Norge. I fjor var det Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap, Porsanger i Finnmark som fikk prisen

Kandidatene blir vurdert etter følgende kriterier:

 • Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
 • Det skal bidra til helhet og mangfold i/for kulturlandskapet
 • Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
 • Det skal være knytta til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet
 • Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet
 • Det skal ha en læringseffekt om kulturlandskapet
 • Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet
 • Det skal vise sammenheng mellom natur og bygninger i kulturlandskapet 
 • Det skal vise sammenheng mellom kulturlandskap og verdiskaping

Hensikten med å dele ut en årlig nasjonal kulturlandskapspris er å –

 • Bevisstgjøre allmennheten på utfordringer i forhold til kulturlandskapsverdier
 • Øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
 • Bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
 • Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempel

Bruk vedlagte skjema for å melde inn kandidater innen 1. mai. Skjemaet sendes til Norsk Kulturarv, Pb. 26, 2684 VÅGÅ, post@kulturarv.no