Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

 

 

Frist Uke Høring
desember 2020
15. des 51 SalMar søker om utslippstillatelse til nytt lakseslakteri på Senja
november 2020
30. nov 49 Søknad om utfylling i sjø ved Selneset i Torsken
16. nov 47 Har du noe på gang i landbruket?
06. nov 45 Søknad om utfylling i sjø ved Klubben næringspark, Senja
oktober 2020
01. okt 40 Forslag til endring av verneforskriften for Hornøya og Reinøya naturreservat
august 2020
30. aug 35 Søknad om utslipp fra Skarvbergtunnelen i Porsanger kommune
19. aug 34 Søknad om mudring og dumping på Vinterneset i Karlsøy kommune
17. aug 34 Søknad om å etablere anlegg for mottak og miljøsanering av båter i Ibestad kommune
17. aug 34 Søknad om å etablere mottak og miljøsanering av båter og maskiner i Balsfjord kommune
17. aug 34 Søknad om mudring og dumping i Breivika i Tromsø kommune
Frist Høring
desember 2020
15. des SalMar søker om utslippstillatelse til nytt lakseslakteri på Senja
november 2020
30. nov Søknad om utfylling i sjø ved Selneset i Torsken
16. nov Har du noe på gang i landbruket?
06. nov Søknad om utfylling i sjø ved Klubben næringspark, Senja
oktober 2020
01. okt Forslag til endring av verneforskriften for Hornøya og Reinøya naturreservat
august 2020
30. aug Søknad om utslipp fra Skarvbergtunnelen i Porsanger kommune
19. aug Søknad om mudring og dumping på Vinterneset i Karlsøy kommune
17. aug Søknad om å etablere anlegg for mottak og miljøsanering av båter i Ibestad kommune
17. aug Søknad om å etablere mottak og miljøsanering av båter og maskiner i Balsfjord kommune
17. aug Søknad om mudring og dumping i Breivika i Tromsø kommune