Dronning Sonjas skolepris 2021

Eiere av offentlige og private grunnskoler og videregående skoler kan nominere sine skoler til Dronning Sonjas skolepris

Publisert 28.04.2021

Hennes Majestet Dronning Sonja tok i 2005 initiativ til etablering av skoleprisen, og den ble utdelt førståe gang i 2006. Dronning Sonjas skolepris deles ut annet hvert år til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Vinnerskolen får:

 • Et kunstverk utformet av H.M. Dronning Sonja
 • Diplom
 • 250 000 kroner

Kriterier for prisen:

 • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
 • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
 • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever opplever at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Slik foregår nominasjonsprosessen:

Statsforvalterne har av Utdanningsdirektoratet fått i oppdrag å nominere kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2021. Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal nominere skoler på bakgrunn av søknad fra skoler eller skoleeiere i fylket vårt. Skoler og skoleeiere har frist til 15. juni 2021 å sende søknad om prisen til oss. Søkerne må bruke søknadsskjemaet som finnes på Udirs nettside.

Kandidatene skal være fra hele grunnopplæringen. Det velges kun én vinner annen hvert år. Vinneren blir offentliggjort i oktober.

Juryen til Dronning Sonjas skolepris 2021 består av:

 • Inga Bostad, juryleder
 • KS (Kommunenes Sentralforbund)
 • Elevorganisasjonen
 • FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)
 • Skolelederforbundet
 • Utdanningsforbundet
 • Sametinger

  Du finner mer informasjon om skoleprisen på Udirs nettside.