Statsforvalterens nyhetssending

Har du vært deltaker på vår nyhetssending vil du få denne tilsendt på mail. Har du ikke vært eltaker og likevel ønsker å få den tilsendt, ta kontakt med oss. Dokumentasjonen fra tidligere nyhetssendinger finner du i høyre spalte.