Barn og foreldre

Oppdatert 20.12.2023

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


Publisert 07.12.2022

Ny barnevernslov

1.januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst.


Publisert 30.05.2022

Barn og unge kan klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon.


Publisert 02.11.2021

Når barn på barneverninstitusjon kommer i kontakt med politi

Meld fra til Statsforvalteren med elektronisk skjema.

Kontakt med politiet kan oppleves som skremmende og inngripende, særlig om det blir benyttet tvang. Barn vi snakker med forteller også dette. Statsforvalteren ønsker informasjon om slike hendelser i eget skjema. 


Publisert 07.07.2021

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen gir kommunen mer ansvar på barnevernsområdet. Reformen trer i kraft i 2022, og skal bidra til å styrke forebyggende arbeid og sikre tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.


Publisert 12.05.2021

Hvilke behov for hjelp har adopterte

Barne og ungdomsdirektoratet skal utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon. 


Publisert 30.11.2020

Barn har fortsatt rettigheter

Mer smitte og delvis stengning av samfunnet er vanskelig for mange barn og unge. Her er noen tips til hvordan vi kan bidra til en tryggere hverdag for dem.