Familievern

Oppdatert 05.01.2024

Familievernkontorene gir tilbud om behandling og rådgivning ved vansker, kriser og konflikter i familien. Kontorene mekler også i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd eller i forbindelse med barnefordelingssaker. Tilbudet er gratis. 

Statsforvalteren fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved hvert familievernkontor minst hvert tredje år. 

Vis mer

Hva kan familievernet hjelpe med?

Familievernet er et gratis tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. De som jobber i familievernet, har spesiell utdanning for å drive med familieterapi. Uansett hva slags konflikt eller krise du har i familien, kan alle få råd og veiledning eller delta på kurs og samtalegrupper ved et familievernkontor.

Det finnes familievernkontor over hele landet.

Mekling på et familievernkontor

Alle som går gjennom samlivsbrudd og har felles barn under 16 år, må gjennomføre mekling. Meklingen foregår på et familievernkontor eller hos en ekstern mekler. Målet er å hjelpe foreldre med å lage en foreldresamarbeidsavtale. Foreldre som ikke blir enige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær, og som vurderer å bringe saken inn for domstolen, må også til mekling. I tillegg må foreldre som ikke er enige om flytting, til mekling.