Sjumilssteget

Sjumilsstegets mål er å få saksbehandlerne hos Statsforvalterene og kommunene til å bruke barnekonvensjonen aktivt i all saksbehandling som angår barn og unge.

Sjumilssteget startet i Troms i 2009 og har blitt en nasjonal satsning for Statsforvalterene. Sjumilssteget har en nasjonal arbeidsgruppe som jobber med å implementere barnekonvensjonen i embetene og i kommunene. I tillegg har flere Statsforvaltere egne satsninger ute i fylkene. 


Konferanse om vår viktigste lov for barn og unge

Barnekonvensjonen har forrang over andre norske lover. Her finner du presentasjoner og inspirasjon fra Sjumilsstegets nasjonale konferanse ┬źBarnekonvensjonen i praksis┬╗.


Kontaktpersoner

Innsats for barn og unge

Barnekonvensjonen i praksis