Fire nye naturreservat og to utvidelser

Ved kongelig resolusjon av 7. desember 2018 ble fire nye naturreservat opprettet i Hedmark og to eksisterende reservat ble utvidet. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.12.2018

Naturreservatene som ble vedtatt i dag i Hedmark, er Fjellkroken naturreservat i Rendalen, Melåsmoen naturreservat i Elverum, Rogberget naturreservat i Åsnes og Kvannskardkletten naturreservat i Stor-Eldal. Samtidig ble Deifjellia naturresrevat i Åmot utvidet med ca. 1300 dekar og Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal med ca. 38 000 dekar.

Totalt har regjeringen i dag vernet 22 skogområder i åtte fylker. Områdene er viktige for et stort antall truede arter. Vernevedtaket omfatter ca. 113 km2 nytt verneareal med ca. 47 km2 produktiv skog.

– Vi må ta vare på naturen. Halvparten av alle truede arter i Norge og en rekke truede naturtyper finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Skogvernet er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Les mer om denne saken på regjeringens hjemmeside. Du finner også lenker til alle dokumenter som berører i Hedmark.